aanpak

Wij ontwikkelen uw onderscheidend vermogen

Onze rode draad: De TheBlueHouse aanpak is erop gericht om bedrijven rendabel te laten groeien.

Waar kunnen wij u juist mee helpen? Ontdek het hier:

 • Kosten verlagen door bedrijfsprocessen efficiënter te maken.
 • De verbeterde bedrijfsprocessen verankeren in een future-proof IT-architectuur.
 • Uw EBITDA verhogen door de value propositions (producten en services) voor morgen en overmorgen te ontwikkelen.
 • Deze value propositions inbedden in succesvolle business modellen.
 • Organisaties bouwen met de nodige wendbaarheid en veerkracht om de noodzakelijke change aan te kunnen.

TheBlueHouse maakt uw business van vandaag efficiënter,
ontwikkelt het onderscheidend vermogen voor uw business van morgen en innoveert uw business van overmorgen.

Businessmodel analyse

Onze aanpak vertrekt vanuit een grondige strategische Businessmodel analyse.
Zo brengen we samen met uw managementteam de bouwstenen van uw organisatie in kaart. Daarbij splitsen we uw organisatie op in de verschillende inkomstenstromen die ze genereert.

Vanuit deze strategische Businessmodel analyse leggen we dan de pijnpunten/opportuniteiten bloot, waarbij de impact op uw cash flow bepaalt wat prioritair is. Vervolgens gaan we op een gestructureerde en projectmatige manier die pijnpunten wegwerken en de opportuniteiten verder ontwikkelen.

Zo trachten we samen te komen tot uw Businessmodel van de toekomst!

 • Value Proposition: Hoe creëert u waarde voor uw klanten?
 • Strategic Partners: Wie zijn de belangrijke stakeholders in uw waardeketen?
 • Key activities: Wat zijn uw belangrijkste bedrijfsprocessen?
 • Key Resources: Welke middelen moeten worden aangewend om uw waardepropositie te realiseren?
 • Cost Structure: Binnen welke kostenstructuur tracht u rendabele omzet te bereiken?
 • Customer Relationships: Hoe komt uw boodschap bij de juiste klantensegmenten terecht?
 • Distribution Channels: Op welke manier komen uw producten of diensten bij uw klanten terecht?
 • Customer Segments: Aan welke klantensegmenten levert uw organisatie producten of diensten?
 • Revenu Streams: Welke inkomstenstromen genereert uw organisatie door het succesvol aanbieden van uw waardeproposities?

Business Model Canvas

Strategic Partners

Wie zijn de belangrijke stakeholders in uw waardeketen?

Key Activities

Wat zijn uw belangrijkste bedrijfsprocessen?

Key Resources

Welke middelen moeten worden aangewend om uw waardepropositie te realiseren?

Value Proposition

Hoe creëert u waarde voor uw klanten?

Customer Relationships

Hoe komt uw boodschap bij de juiste klantensegmenten terecht?

Distribution Channels

Op welke manier komen uw producten of diensten bij uw klanten terecht?

Customer Segments

Aan welke klantensegmenten levert uw organisatie producten of diensten?

Cost Structure

Binnen welke kostenstructuur tracht u rendabele omzet te bereiken?

Revenue Streams

Welke inkomstenstromen worden gegenereerd door het succesvol aanbieden van uw waardeproposities?

Value Proposition ontwikkeling

Met een goede Value Proposition ontwikkeling willen we de behoeften van uw klanten afdekken. Het doel is dus om waarde te creëren voor uw klanten.

Maar hoe kan u die waarde genereren voor uw uw klanten?
Met andere woorden welke ‘Value Propositions’ heeft uw organisatie te bieden aan haar klanten?


Samen brengen we uw huidige en toekomstige ‘Value Propositions’ in kaart. Daarvoor maken we gebruik van het ‘Value Proposition Canvas’ (ontwikkeld door Strategyzer).

1

Bevraag

Bezoek met uw team verschillende klantenprofielen en ontdek hun pains, gains en jobs-to-be-done.

2

Segmenteer

Groepeer gelijkaardige klanten-profielen in behoeften-segmenten, indien je een vergelijkbaar patroon detecteert in hun pains, gains en jobs.

3

Synthetiseer

Creëer een overkoepelend profiel voor ieder segment, waarin de prioritaire jobs, pains en gains geïdentificeerd worden.

4

Ontwikkel

Probeer de 'Value Propositions' in kaart te brengen die aan de behoeften van die profielen beantwoorden.

Onze cases

Value proposition Canvas

Products & Services: Op welke manier vertaalt uw value proposition zich in concrete producten en diensten?
Gain Creators: Welke nieuwe toegevoegde waarde kan u bieden aan bepaalde klantensegmenten?
Pain Relievers: Welke pijnpunten kunnen tenietgedaan worden bij bepaalde klantensegmenten?

value proposition arrow

Customer Jobs: Wat zijn de echte behoeften van uw klanten? Welk probleem willen ze oplossen en welke taken moeten daarvoor uitgevoerd worden?

Gains: Naar welke voordelen zijn uw klanten op zoek?

Pains: Welke pijnpunten zijn nog niet aangekaart bij uw klanten?

arrow pains and gains

Procesoptimalisatie: naar efficiëntere bedrijfsprocessen

Om te komen tot een zo efficiënt mogelijke organisatie kan het nodig zijn om uw businessprocessen te optimaliseren, digitaliseren en automatiseren.
Daar kan TheBlueHouse u mee helpen door eerst uw huidige businessprocessen samen met uw team in kaart te brengen.
Daarna identificeren we samen de belangrijkste pijnpunten rekening houdend met de impact op uw cash flow. Die pijnpunten vertalen we dan in betere en efficiëntere bedrijfsprocessen voor uw toekomstige organisatie.

Bij het overschakelen naar die toekomstige processen kunnen wij u de nodige projectmatige begeleiding bieden.

Procesoptimalisatie: efficiëntere bedrijfsprocessen via BPMN

Projectmatige aanpak

Onze projectmatige aanpak bestaat zowel uit methodologieën als de tools die daarvoor nodig zijn.

Om projecten tot een goed einde te leiden creëren we binnen uw organisatie ‘ownership’ rond de verschillende strategische uitdagingen.
Rond die projecten vormen we dan multidisciplinaire teams die samen naar de beste oplossing zoeken.

Om op een gestructureerde manier projecten aan te pakken hanteren we een Stage-Gate aanpak,
waarbij de ‘Gate’ dient als validatie om te kunnen verdergaan naar de volgende ‘Stage’.
De tools die we daarvoor bieden laten toe om deze aanpak te hanteren,
alsook om over verschillende projecten en teams heen de vooruitgang van deze projecten op te volgen.

bridgestone
beaulieu_international_group
balta
cargill
nine_altitudes
umicore
sobinco
Skylux
werkplus
Message The Blue House