Businessmodel analyse

Onze aanpak vertrekt vanuit een grondige strategische Businessmodel analyse.
Zo brengen we samen met uw managementteam de bouwstenen van uw organisatie in kaart. Daarbij splitsen we uw organisatie op in de verschillende inkomstenstromen die ze genereert.

Vanuit deze strategische Businessmodel analyse leggen we dan de pijnpunten/opportuniteiten bloot, waarbij de impact op uw cash flow bepaalt wat prioritair is. Vervolgens gaan we op een gestructureerde en projectmatige manier die pijnpunten wegwerken en de opportuniteiten verder ontwikkelen.

Zo trachten we samen te komen tot uw Businessmodel van de toekomst!

  • Value Proposition: Hoe creëert u waarde voor uw klanten?
  • Strategic Partners: Wie zijn de belangrijke stakeholders in uw waardeketen?
  • Key activities: Wat zijn uw belangrijkste bedrijfsprocessen?
  • Key Resources: Welke middelen moeten worden aangewend om uw waardepropositie te realiseren?
  • Cost Structure: Binnen welke kostenstructuur tracht u rendabele omzet te bereiken?
  • Customer Relationships: Hoe komt uw boodschap bij de juiste klantensegmenten terecht?
  • Distribution Channels: Op welke manier komen uw producten of diensten bij uw klanten terecht?
  • Customer Segments: Aan welke klantensegmenten levert uw organisatie producten of diensten?
  • Revenu Streams: Welke inkomstenstromen genereert uw organisatie door het succesvol aanbieden van uw waardeproposities?

Business Model Canvas

Strategic Partners

Wie zijn de belangrijke stakeholders in uw waardeketen?

Key Activities

Wat zijn uw belangrijkste bedrijfsprocessen?

Key Resources

Welke middelen moeten worden aangewend om uw waardepropositie te realiseren?

Value Proposition

Hoe creëert u waarde voor uw klanten?

Customer Relationships

Hoe komt uw boodschap bij de juiste klantensegmenten terecht?

Distribution Channels

Op welke manier komen uw producten of diensten bij uw klanten terecht?

Customer Segments

Aan welke klantensegmenten levert uw organisatie producten of diensten?

Cost Structure

Binnen welke kostenstructuur tracht u rendabele omzet te bereiken?

Revenue Streams

Welke inkomstenstromen worden gegenereerd door het succesvol aanbieden van uw waardeproposities?

Message The Blue House