Value Proposition ontwikkeling

Met een goede Value Proposition ontwikkeling willen we de behoeften van uw klanten afdekken. Het doel is dus om waarde te creëren voor uw klanten.

Maar hoe kan u die waarde genereren voor uw uw klanten?
Met andere woorden welke ‘Value Propositions’ heeft uw organisatie te bieden aan haar klanten?


Samen brengen we uw huidige en toekomstige ‘Value Propositions’ in kaart. Daarvoor maken we gebruik van het ‘Value Proposition Canvas’ (ontwikkeld door Strategyzer).

1

Bevraag

Bezoek met uw team verschillende klantenprofielen en ontdek hun pains, gains en jobs-to-be-done.

2

Segmenteer

Groepeer gelijkaardige klanten-profielen in behoeften-segmenten, indien je een vergelijkbaar patroon detecteert in hun pains, gains en jobs.

3

Synthetiseer

Creëer een overkoepelend profiel voor ieder segment, waarin de prioritaire jobs, pains en gains geïdentificeerd worden.

4

Ontwikkel

Probeer de 'Value Propositions' in kaart te brengen die aan de behoeften van die profielen beantwoorden.

Onze cases

Value proposition Canvas

Products & Services: Op welke manier vertaalt uw value proposition zich in concrete producten en diensten?
Gain Creators: Welke nieuwe toegevoegde waarde kan u bieden aan bepaalde klantensegmenten?
Pain Relievers: Welke pijnpunten kunnen tenietgedaan worden bij bepaalde klantensegmenten?

value proposition arrow

Customer Jobs: Wat zijn de echte behoeften van uw klanten? Welk probleem willen ze oplossen en welke taken moeten daarvoor uitgevoerd worden?

Gains: Naar welke voordelen zijn uw klanten op zoek?

Pains: Welke pijnpunten zijn nog niet aangekaart bij uw klanten?

arrow pains and gains
Message The Blue House