Case 5

Case1

Implementatie van een kwaliteitszorgsysteem

Wat doen we?

We starten samen met uw team een cyclus van continu verbeteren op, waarbij we de belangrijkste parameters identificeren, meten en opvolgen. Daarbij werken we op een gestructureerde manier en documenteren we met de nodige transparantie, met als einddoel het behalen van een door de sector erkend kwaliteitslabel.

Hoe gaan we te werk?

We vertrekken vanuit een grondige scan van uw organisatie en leggen daarmee bloot wat de belangrijkste werkpunten zijn. Op basis van die scan toetsen we dan af in  welke mate uw organisatie voldoet aan de vereisten van het kwaliteitslabel dat u met uw team wenst te behalen. Daaruit volgt dan een concreet stappenplan dat dient als leidraad voor het toewerken naar een audit om het kwaliteitslabel te behalen.

In een volgende fase kunnen we u dan ook de nodige begeleiding bieden in het effectief uitvoeren van de stappen die we eerder uitstippelden. Dan gaan we op een pragmatische manier te werk. We helpen uw team met het implementeren van de nodige methodieken om een kwalitatieve werking met aandacht voor continu verbeteren te verankeren in uw organisatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de volgende zaken:

  • Opleiding van medewerkers over integrale kwaliteitszorg
  • Vergadertechnieken implementeren
  • Begeleiding bij behoeften- en tevredenheidsanalyse van klanten
  • Begeleiding bij evaluatie- en functioneringsgesprekken

Wat is het resultaat?

Dit resulteert in het installeren van een cyclus van continu verbeteren, het succesvol doorlopen van de audit en behalen van het kwaliteitslabel.

Concreet voorbeeld:

“In de loop van 2019 schakelde Werkplus TheBlueHouse in, dat de werking van de organisatie onder de loep heeft genomen. Samen met hen hebben we dan verbeteringen geïmplementeerd op basis van hun methodiek. Aan de hand van deze tool vertaalden we de bedrijfsvisie in strategische doelstellingen, projecten en acties. De opvolging verloopt via teamvergaderingen die op regelmatige basis plaatsvinden en waarbij we deze doelstellingen opvolgen en bewaken. Uit de rapporteringen van de vergaderingen blijkt een duidelijke focus op continue verbetering. Dit geldt voor alle aspecten binnen de organisatie (personeel, interne werking en onder andere ook met focus op externe dienstverlening). Wekelijks overleggen directie en staf waarbij men het actieplan bespreekt. De organisatie heeft een klachtenopvolgsysteem opgezet, in gebruik sinds eind 2020.”

Message The Blue House