Case 2

Case3

Hoe optimaliseren wij ontwerpomgevingen?

Wat doen we?

We zorgen ervoor dat creativiteit en efficiëntie hand in hand kunnen gaan. Op die manier kan uw organisatie op een goed onderbouwde manier aan innovatie doen.

Hoe gaan we te werk?

Om op een onderbouwde manier te kunnen innoveren hanteren we onze stage-gate benadering. Doorheen die benadering zit een “blue ocean”-filosofie verweven. De stages bevatten telkens de nodige methodieken en roadmaps om te analyseren waar uw onderscheidend vermogen zit. De gates staan dan voor de objectieve criteria waaraan we een nieuw concept toetsen. Op die manier zetten we de inzichten van uw kennismedewerkers zo efficiënt mogelijk om in nieuwe ontwikkelingen. Elke Value Proposition koppelen we terug naar de bedrijfsdomeinen binnen uw Business Model Canvas. Daarna beoordelen we die Value Propositions op hun bedrijfseconomische levensvatbaarheid.

Onze project management tool laat toe om ontwikkelingsprojecten op een transparante manier op te volgen. Ook is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de belasting en beschikbaarheid van uw kennismedewerkers. Deze tool brengen we volledig op maat van de stage-gate flow die we samen met uw team uitstippelen.

Wat is het resultaat?

  • Zeer hoge return op uw kennismedewerkers, die in de huidige arbeidsmarkt per definitie een constraint is. U doet er dus goed aan om uw kennismedewerkers vanaf nu alleen nog op echte cashflow projecten in te zetten.
  • Significant kortere, maar vooral ook meer voorspelbare time-to-market.
  • Het gelanceerde product vertoont veel minder “kinderziekten”, dus minder nazorg.
  • Brede betrokkenheid van uw kennismedewerkers in een vroege fase van het project. Dit borgt zowel kwaliteit als optimale design-to-cost van het nieuwe product.

Message The Blue House