Case 1

Case2

Is uw organisatie groot en complex geworden?

Wat doen we?

We leggen in uw complexe organisatie de inherente eenvoud bloot. Op die manier brengen we focus op de zaken die het belangrijkst zijn om de rendabele groei van uw organisatie mogelijk te maken.

Hoe gaan we te werk?

We vertrekken vanuit de processen die aan de basis liggen van uw organisatie. Daarbij zetten we de juiste mensen rond de tafel in werkgroepen, en definiëren we uw processen in 2 dimensies. De eerste dimensie is die van de organisatie en haar stakeholders (wat resulteert in ”pools” en “swim lanes”). De tweede dimensie is die van de processtappen die een plaats krijgen binnen die swimlanes. Vervolgens identificeert de werkgroep waar de ongewenste effecten binnen die processen zich bevinden. Om dan te bepalen wat de organisatie als prioritair dient te beschouwen, worden die ongewenste effecten in de “euro-weegschaal” gelegd.

Die prioritaire pijnpunten pakken we dan op een doelgerichte en structurele manier aan. We werken we samen met de werkgroep een roadmap uit op zowel korte, middellange als lange termijn. Ook reiken we de nodige methodieken en tools aan om dit alles op een gestructureerde manier aan te pakken.

Wat is het resultaat?

Medewerkers uit verschillende afdelingen en bedrijfsdomeinen leren procesmatig denken, overleggen en bedrijfseconomisch onderbouwd beslissen. Dit alles zonder het respect voor elkaar te verliezen, waarbij de sleutel is om de persoonlijke standpunten te herleiden tot de onderliggende aannames en beweegredenen. Aannames zijn namelijk gemakkelijker bespreekbaar dan conflicterende standpunten.

Message The Blue House